Implanty

Implant dentystyczny jest odpowiednikiem korzenia zęba,osadzony jest w kości żuchwy lub szczęki i stanowi filar dla odbudowy protetycznej takiej jak korona,most czy proteza. Implant dentystyczny jako jedyne rozwiązanie w stomatologii nie maskuje braku zębowego, ale odtwarza prawidłowo funkcjonujący i świetnie wyglądający nowy ząb. Implanty wykonane są z tytanu. Jest to materiał całkowicie biozgodny, a co za tym idzie organizm uznaje go za swoją integralną część. Wszczepienie implantu (część chirurgiczna) polega na wprowadzeniu go w taki sposób aby kość szczęki odbudowała się szczelnie wokół niego.Proces ten nazywa się "osteointegracją" i pozwala na stabilne i mocne utrzymanie nowego zęba. Wszczepienie samego implantu nie uzupełnia brakującego zęba. Aby przywrócić pełną funkcjonalność konieczna jest odbudowa protetyczna taka jak korona, most lub proteza ,która jest mocowana na implancie lub implantach. Nazywano to częścią protetyczną ,która jest wykonana po ostatecznym czasie osteointegracji. Istnieją rożne sposoby oraz możliwości uzupełnień protetycznych w zależności od tego jaki materiał stosujemy.