Protetyka

Zajmuje się odtwarzaniem pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu. Odtwarzamy ubytki pojedynczych zębów, braki mnogie lub całkowite bezzębie. Proponujemy:

  • korony protetyczne
  • korony protetyczne
  • mosty protetyczne
  • protezy częściowe
  • protezy całkowite
  • protezy stałe
  • protezy ruchome
  • implanty; przy ich pomocy można uzupełnić brak jednego zęba, kilku, jak i stanowić filary do całkowitej protezy stałej.